Kell-e engedély a medence építéséhez?

Mivel az úszómedencék nem lakóépületek, illetve még csak hasonló célt sem szolgálhatnak, ezért sokan úgy gondolják, hogy építésükhöz nem szükséges hatósági engedély. Ez azonban korántsem mindig igaz, hiszen vannak kivételes esetek, amikor kell engedélyt kérni ehhez az illetékes hatóságoktól. Hogy mikor és mi szükséges ehhez, azt az alábbi cikkben vesszük sorra.

Amikor kell a hatóság engedélye

Az úszómedence építéséhez egy külön kormányrendelet kötődik, méghozzá a 312/2012. (XI. 08.) cikkelyű, amelyben a honatyák lefektették az ide kapcsolódó szabályokat. Ennek köszönhetően kiderült, hogy nem szükséges építési engedélyt kérni olyan kerti úszómedencék felhúzásához, amelynek mérete bruttó 50 négyzetméternél nem nagyobb, illetve másfél méternél nem mélyebb. Ez a szabályzat nem csak fürdőmedencére, hanem épített kerti tavakra egyaránt vonatkozik. Ebből kiindulva építési engedélyt kell kérni minden olyan úszómedencére, amelynek bruttó mérete 50 köbméternél nagyobb térfogatú, mélysége pedig meghaladja a másfél métert, és az építmény magánhasználatban van.

A korábbi években létezett egy egyszerűsített eljárású hatósági bejelentéshez kötött építési engedély, amely kategóriájában lehetővé tette az úszómedence felépítését is. Ez azonban a fenti kormányrendelettel megszűnt. A fentiek alapján tehát egy 7×3 méteres kerti úszómedence még felépíthető külön engedély nélkül abban az esetben, ha mélysége nem haladja meg a másfél métert, hiszen egy ekkora méretű medence 44 köbméteres hasznos tartalommal rendelkezik.

Kell-e engedély a medence építéséhez?

Kell-e engedély a medence építéséhez?

Természetesen fontos, hogy az építési engedély előtt fontos érdeklődni a helyi önkormányzatnál is azzal kapcsolatban, hogy mi a Helyi Építési Szabályzat a témában, hiszen könnyedén előfordulhat, hogy bizonyos régiók nem engedélyezik vagy a fentieknél jobban korlátozzák a medenceépítési tevékenységet. (Engedékenyebb helyekről természetesen nem beszélhetünk!) Fontos tehát megérdeklődni, hogy ha építünk is medencét, akkor az milyen távol legyen a kerítéstől, az épületektől, mert ha nincs is szükségünk építési engedélyre, egy úszómedence még akkor is csak az előírásnak megfelelő helyre építhető fel, figyelembe véve olyan apróságokat is, minthogy a medence ne lépje túl a beépíthetőségi százalékot.

Az engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok

Ahhoz, hogy egy úszómedencéhez megfelelő építési engedélyt tudjunk szerezni, fontos előre összegyűjteni minden szükséges dokumentumot, amivel fontos betartani az előírásokat. Talán meglepő lehet, de az általános dokumentumokon túl az engedélyeztetéshez számtalan dokumentumra szükségünk lesz, amelyeket egy szabványosított adatgyűjtő mappába téve kell beadni az illetékes hatóságokhoz. Hogy melyek ezek a dokumentumok?

Fontos, egy három hónapnál nem régebbi helyszínrajz és tulajdoni lap, ami mellett 5 példányban bele kell tenni a mappába az építészeti tervdokumentációt is, aminek tartalmaznia kell rengeteg fontos adatot. Ezek például a műszaki leírás, a tervező által tett nyilatkozat, a hivatalos- és a telepítési helyszínrajz – mindkettő M:1000 méretarányban –, de a zöldfelület számítás mellett egy általános tervet is bele kell helyezni, méghozzá M:100 méretarány mellett. Az engedélyeztetéshez szükséges még egy közmű csatlakozási igazolás is legalább egy példányban, méghozzá a vízművektől és a csatornázási művektől, de a 45/2004.-VII.26- BM-KvVM kormányrendelet alapján ma már építési hulladék tervlapot is be kell nyújtani, méghozzá a bejegyzett felelős építési műszaki vezető nyilatkozata és 20 ezer forint értékű illetékbélyeg mellett.