Így lehetne növelni a hazai intermodális árufuvarozás hatékonyságát

Több fronton is elkeseredett küzdelem folyik azért, hogy hatékonyabbá és versenyképesebbé lehessen tenni a magyar intermodális árufuvarozást, amivel kapcsolatban már néhány apróbb változtatás is komoly sikert eredményezne. Hogy mik ezek?

1. A legfontosabb egy olyan, a világpiaci környezethez igazodó nemzeti közlekedéspolitika kialakítása lenne, ami logisztikai szempontból kínálati, vonzó pozícióba hozná hazánkat.

2. Fontos lenne továbbá, hogy a vízi és a vasúti forgalom fellendítésének érdekében a terminálok és a kikötők legalább 70 kilométeres körzetét teljesen mentesítsék az útdíjaktól, ezzel ugyanis lényegesen vonzóbbá tennék az árufuvarozók számára az ilyen fajta fuvarozási formákat.

3. Sokan azért nem bízzák a vasútra a fuvarozást, mert a vasúti kocsi-állomány finoman szólva is elavultnak tekinthető. Márpedig, ha lennének olyan vasúti kocsik – és nem csak konténerek –, amelyek a közúti járművek félpótkocsiját is képesek fuvarozni

4. Fejleszteni kellene továbbá a magyar vasúttársaságok, de főként a MÁV Start tulajdonában lévő vasúti vontató mozdonyokat, hiszen az árufuvarozási piac számára feltétlenül fontos a minőségi vontatási kapacitás biztosítása, amihez korszerű dízel és több áram-nemmel rendelkező villamos mozdonyok beszerzése.

Így lehetne növelni a hazai intermodális árufuvarozás hatékonyságát

Így lehetne növelni a hazai intermodális árufuvarozás hatékonyságát

5. A vasúti árufuvarozás fellendítéséhez elengedhetetlenül fontos a fentieken túl az is, hogy fejlesztésre kerüljön a teljes vasúti pályahálózat. Ez nem csak azt jelenti, hogy a korszerűtlen, még fa talpfás megoldást mindenhol mai, villamosított vonalra kell cserélni, hanem azt is, hogy új vasútvonalakat kell létesíteni a már meglévők mellé, hogy az árufuvarozás mindig gördülékeny maradhasson.

6. Növelni kellene tovább a vasúti pályakapacitás gazdálkodásának hatékonyságát is, ami mellett fontos a vágányzárak megfelelő koordinálása is. Ha a vasúti pályahálózatot működtető felek között a koordináció nem megfelelő, akkor az olyan fennakadásokat, és több napos késéseket idézhet elő az árufuvarozásban, aminek köszönhetően az igénybevevők nem, hogy kedvet kapnának ehhez a formához, hanem inkább még el is megy a kedvük a használatától.

7. Elengedhetetlen továbbá, hogy egyszerűsítésre és gyorsításra kerüljön a vasúti forgalom a határátkelőkön, sok esetben ugyanis egy-egy tehervonat akár fél napokat is rostokolhat egy szomszédos országba való átlépés előtt, ami rendkívül kedvezőtlen az árufuvarozást tekintve, hiszen ezt a fuvarozás során bele kell számolnia az igénybevevőknek. Mielőbb szükség lenne tehát az átlépést szabályozó határ menti megállapodások felül-bírálatára és újratárgyalására.

8. Mielőbb fejleszteni kellene továbbá a logisztikai pályázati rendszert, hiszen a nemzetközi tranzit szállítási útvonalak, valamint az azokat kiszolgáló pontok között rendkívül éles kontraszt van, mondhatni állandó verseny folyik. Ahhoz, hogy hazánk képes legyen az élen maradni ebben a versenyben, esetleg még javítani is nemzetközi helyezésén, ahhoz elengedhetetlen mindennek a korszerűsítése.